Frisk politisk debatt - men nettolønnen ligger fast

Fersk næringsminister Iselin Nybø innledet til frisk politisk debatt på Haugesundkonferansen hvor aktørene likevel var enige om det meste. Selv nettolønnsordningen.

Iselin Nybø
Iselin Nybø på Haugesundkonferansen 2020

Næringsministeren fra Venstre gjorde det klart at fjerning av nettolønnsordningen ikke lenger er på Venstre sitt program.

Da hadde lederen for næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad utfordret henne på dette. Han, som Espen Barth Eide fra Arbeiderpartiet, gjorde det for øvrig klinkende klart at oljeindustrien ikke skal vedtas avviklet.

- Det ble ikke vedtatt forbud mot seilskip da seilskutetiden gikk mot slutten. Det nye ble bygget på skuldrene av det gamle. Hva som er viktig, er å erkjenne trendene. Norsk maritim næring skal komme først til fremtiden, sa Barth Eide.

Med referanse til bortfallet av fritaket for CO2-avgift på LNG for et par år siden, tok Geir Pollestad et oppgjør med manglende forutsigbarhet i næringspolitikken.

- Forutsigbarhet må alltid legges til grunn, sa næringskomiteens leder.

Både Barth Eide og Pollestad slo fast havvindsatsingen som viktig for Norge.

For liberaleren Nybø er proteksjonisme en uting.

- Handel skaper fred, sa næringsministeren.

Geir Pollestad mente regjeringen i større grad må uttrykke respekt for Brexit.

- Det ligger en demokratisk avgjørelse bak. Regjeringen må isteden konsentrere seg om å få til en avtale med Storbritannia etter Brexit.

Iselin Nybø kjente seg ikke helt igjen i Pollestads beskrivelse.

Espen Barth Eide
Espen Barth Eide på Haugesundkonferansen 2020

(Tekst og foto SMe)