Gamle redervillaer i Haugesund

Det finnes mange gamle redervillaer i Haugesund. Billedgalleriet har ikke alltid huset en kunstsamling.

Billedgalleriet
Erling Skjalgssonsgt. 4 er i dag en del av Haugesund Billedgalleri.

Gunnar Bugge

Det var den første direktøren i Haugesund Sjøforsikringsselskap fra 1916, Gunnar Bugge, som bygde det som i dag er Billedgalleriet i Erling Skjalgssonsgate. Han hadde giftet seg med Sigrid Castberg i 1915 og kom til Haugesund for å starte i den nye jobben. De bygde huset i 1919.

Bugge sluttet i Haugesund Sjø i 1924 og dro til Kristiania som dette året skiftet navn til Oslo. I hovedstaden etablerte han egen forsikringsagenturforretning. Huset i Erling Skjalgssonsgt. ble i 1925 solgt til skipsreder Lars Olai Meling og hans kone, Inga.

Lars Meling

Lars Meling var kompanjong med H. M. Wrangell i rederiet Wrangell & Co. Han begynte i rederiet som kontormedarbeider i 1892. Kompaniskapet ble innledet i 1914, den gangen også med en tredje kompanjong, Jacob Odland S.S. Sistnevnte trakk seg ut av kompaniskapet i 1938, men drev videre i rederiet Jacob Odland S.S.

Lars Meling var stortingsrepresentant for Venstre fra 1925 til 1927 og fra 1937 til 1945. Han ble Haugesunds første statsråd, som handelsminister i Johan Ludwig Mowinckels første og tredje regjering, henholdsvis fra 1924 til 1926 og fra 1933 til 1935. Meling var også ordfører i Haugesund i 1917.

I unge år var Lars Meling medlem av godtemplarenes dramatiske selskap som satte opp både lette lystspill og mer vektig dramatikk. Billedgalleriet kan stå som et monument over Lars Melings kulturelle interesser. Arvingene etter ham og Inga gav huset i Erling Skjalgssonsgate som gave til Haugesund Kunstforening etter foreldrenes død i 1951.

I dag ligger Billedgalleriet inn under Haugalandmuseet.

Nybarokk stil

Billedgalleriets byggestil er nybarokk. Baroniet i Rosendal kan ha vært en inspirasjonskilde. Det mest klassiske uttrykket for barokken innenfor arkitekturen er kanskje Versailles utenfor Paris. Her handler det om å fremvise makt uten at man lenger har behov for å gjøre det i form av en festning eller borg. Krigskunsten hadde utviklet seg. Barokk arkitektur har gjerne et tydelig artikulert midtparti med fløyer som er føyet til. I nybarokk byggestil er hovedinngangsdøren plassert midt på husets fasade, gjerne med en trapp som leder opp til inngangsdøren. På Billedgalleriet var imidlertid fra gammelt av hovedinngangsdøren bak huset.

Billedgalleriet 2

(Tekst og foto SMe. Kilder: Sverre Meling jr. "Mitt skip er lastet med – Haugesund Rederiforening 1910-2010", Norsk biografisk leksikon, Store norske leksikon og samtale med direktøren for Haugalandmuseene, Mads Ramstad.)