Gir to Østensjø-skip ny og attraktiv miljøprofil

To offshore konstruksjonsskip, som eies av Østensjø Rederi, skal få ettermontert Wärtsiläs Hybrid Upgrade-løsning.

Edda Fauna
Edda Fauna

Oppgraderingsprosjektet åpner for mindre bruk av skipenes motorer mens de ligger på dynamisk posisjonering, med tilsvarende reduksjon i eksosutslippene. Hybridsystemet vil også redusere utslippene i alle andre driftsmoduser. Bestillingen ble lagt inn hos Wärtsilä i juli 2020.

Dette fremkommer i en pressemelding fra Wärtsilä.

De to fartøyene, «Edda Fauna» og «Edda Flora», ble bygget i 2008. Østensjø Rederi valgte Wärtsilä Hybrid Upgrade-løsningen for å gi skipene en mer attraktiv miljøprofil for potensielle befraktere.

– Vi skal være et rederi som leder an i bærekraftige operasjoner. Dagens karbonavtrykk skal reduseres gjennom systematisk innsats og fortsatt teknisk utvikling på alle nivåer. Dette er grunnen til at vi har valgt å oppgradere disse fartøyene til hybrid fremdrift, et teknologiområde der Wärtsilä utmerker seg, sier Egil Arne Skare, prosjektdirektør, Østensjø.

Leveranse av Wärtsilä-utstyret til begge skipene er planlagt i januar 2021. Finansiering fra statlige Enova, som fremmer miljøvennlig produksjon og forbruk av energi, har vært et viktig bidrag i prosjektet.

(Tekst som utdrag av pressemelding. Foto fra pressemelding.)