Gryteklart prosjekt venter kun på svar

Kåre Olav Krogenes i Viewpoint trenger ingen betenkningstid. - Vi har et prosjekt som vil sysselsette flere hundre, men Fiskeridepartementet må svare.

Kåre Olav Krogenes
Kåre Olav Krogenes. Foto SMe.

Han har spilt inn når Maritimt Forum har bedt om beskjed fra medlemmene om hvilke tiltak myndighetene må iverksette under koronakrisen.

- Viewpoint Seafarm er et offshore oppdrettsanlegg basert på gjenbruk av oljeplattform i nedsenket tilstand. Dette er det prosjektet som kan gå lengst til havs av alle de omsøkte prosjektene til å få utviklingskonsesjon og ligger nå i departementet for avgjørelse. Her har det ligget i to år, forteller Krogenes.

Han viser til utregninger som sier at en utvikling av prosjektet vil gi en sysselsettingseffekt på 663 årsverk i en byggeperiode over to år og 175 årsverk når produksjonen igangsettes.

– Får vi et svar fra departementet, kan vi begynne med en gang, sier Krogenes.

Viewpointseafarm
Illustrasjonsfoto Viewpointseafarm