Ingen søkere fra Sunnhordland eller Haugalandet

Av sju søkere til rektorstillingen ved Høgskulen på Vestlandet, er ingen fra regionen mellom Bokn og Bjørnen.

Hvl Haugesund Foto Falkeblikk
HVL sin campus i Haugesund. Foto HVL/Falkeblikk

Riktignok er en søknad unntatt offentligheten, en mann på 62 år, men de øvrige seks søkerne har bostedsadresser i Bergen, nær Bergen, i Sogndal, Drammen og Gøteborg.

Det er fire interne søkere og tre eksterne. Kun en kvinne har søkt stillingen. Den styret velger blant søkerne, skal avløse Berit Rokne den 1. januar 2021.

Rektorstillingen er et åremål på fire år.

Dette er søkerne:

  • Arild Hovland - 59 - dekan - Drammen - mann
  • Jan Petter Hansen - 57 - prefekt - Göteborg - mann
  • Gunnar Yttri - 53 - førsteamanuensis - Sogndal - mann
  • Tom Skauge - 64 - instituttleder - Bergen - mann
  • Gro Anita Fonnes Flaten - 47 - prorektor for forsking - Alver - kvinne
  • Asle Holthe - 59 - dekan - Bergen - mann
  • Søker unntatt offentlighet - 62 - mann