Jevnt over bedre hos Eidesvik

Det går jevnt over bedre for Eidesvik Offshore selv om bunnlinjen fortsatt er rød.

Viking Energy
Viking Energy er ett av Eidesviks skip som gir rederiet grønn konkurransekraft. Hun skal konverteres til amoniakkdrift for å bli utslippsfri.

Fjerdekvartalsrapporten for 2019 viser økte driftsinntekter sammenlignet med samme periode i 2018, 142 millioner kroner mot 134,5 millioner. Driftsresultatet er forbedret med nær 40 millioner kroner, til 47,3 millioner kroner. Om det enn fortsatt er underskudd, er underskuddet mindre i fjerde kvartal 2019 sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2018, 31,6 millioner mot 88,3 millioner.

I sin beskrivelse av fremtidsutsiktene vektlegger styret det grønne skiftet og at Eidesvik Offshore er godt posisjonert for å vinne grønn konkurransekraft. Forsyningsskipsmarkedet anses relativt positivt, mens man i subsea først ser bedre rater på mellomlang og lang sikt. Seismikk-markedet har vært i bedring de tre siste årene, mens man i 2020 ikke forventer tilsvarende økning i aktivitet. Samtidig ser styret muligheter i havbunnsseismikk (ocean bottom seismic).

(Tekst SMe. Foto Eidesvik Offshore)