Kan ta bort 20.000 trailerlass årlig

Nullutslippsfartøyet Topeka og et planlagt søsterskip kan ta bort 20.000 trailerlaster årlig fra E39. To lokale Høyre-representanter ville høre mer.

Margret Og Liv Kari
Margret Hagerup t.v. for Topeka. Liv Kari Eskeland t.h.

Etter at HySHIP-prosjektet ble lansert i Stavanger nylig, trommet Maritimt Forum Stavangerregionen sammen til et digitalt informasjonsmøte om prosjektet for lokale stortingsrepresentanter fra Høyre og andre Høyre-representanter med interesse for saken. Liv Kari Eskeland (Hordaland) og Margret Hagerup (Rogaland) var blant dem som kastet seg på.

Wilhelmsen Group, NorSea Group, NCE Maritime CleanTech og partnere i Europa har fått nær 80 millioner kroner i støtte fra EU for å realisere HySHIP-prosjektet. Det handler om å bygge et hydrogendrevet fartøy som kan ta last på Vestlandskysten og samtidig distribuere hydrogen til ulike knutepunkter.

– Vi ser i utgangspunktet egentlig for oss to skip i rute mellom Risavika i sør og Mongstad i nord. To skip fordi dette gir best forutsigbarhet og regularitet, sa Steinar Madsen som både er styreleder i Maritimt Forum for Stavangerregionen, men også daglig leder i Topeka.

Disse to utslippsfrie skipene kan altså ta bort store mengder tungtransport på veien. Miljøgevinsten er stor.

Wilhelmsen Group er et diversifisert maritimt konsern med ambisjoner om å bidra til avkarboniseringen av maritim sektor.

– Vi seilte utslippsfritt fra vi fikk vår første seilskute i 1861, men må bare innrømme at vi fra 1880 har vært med å forurense. Nå er visjonen vår å forme den maritime næringen for fremtiden, sa Per Brinchmann som er VP Special Projects i Wilhelmsen sitt holdingselskap.

Både Madsen og Brinchmann var opptatt av å understreke at virkemidler må på plass for å få til et skifte til hydrogen som energibærer i skipsfarten.

– Legg merke til at overgangen til elektrifisert fergedrift gikk mye raskere enn omleggingen til gassferger. Det skyldes at infrastrukturen for elektrisitet var på plass i forkant av satsingen. Det var den ikke for satsingen på naturgass. Hydrogen vil også kreve at vi bygger en infrastruktur, sa Steinar Madsen.

– For å lykkes med Topeka i kommersiell drift kreves blant annet tilgang på hydrogen til akseptabel pris og investeringsstøtte, sa Per Brinchmann.

Liv Kari Eskeland kommenterte for de to lokale partifellene på Stortinget.

– Dere legger listen høyt, men dette er spennende. Vi ønsker å bidra, sa hun.

Flere nyheter