Naturligvis klarte de det. Alt liv klarer det.

Overskriften er en gjengivelse fra ett av Kolbein Falkeids dikt nedfelt i fortauet ved inngangen til Haugesunds julegate fra nord. Vi avrunder året med dette. Som en julehilsen til Maritimt Forums venner.

Julegate

Pandemien har skapt store operasjonelle utfordringer i den regionale maritime klyngen, og mange har også blitt permittert, eller har mistet jobben. Det har vært et tungt år.

Likevel utgjør corona en kraftfull linje i den lokale sjøfartshistorien. Ikke mindre enn åtte skip her hos oss har seilt under dette navnet fra 1897 til i dag. Hvert og ett av dem har alltid kommet med nye muligheter.

Kolbein Falkeids dikt «De klarte det» handler kanskje mest av alt om å stå livet ut. Han reflekterer over at andre som har gått før oss, helt vanlige mennesker, har klart dette.

I pandemien har vi alle sammen måtte erkjenne hvor sårbare vi er. Den har brakt oss ned på grunnfjellet. Først da står vi støtt. Det gir fremtidshåp.

God jul!