Første gang et stort cruiseskip er bunkret med LNG i Norge

Da Iona ble bunkret med naturgass fra Gasnor, var det Knutsen OAS Shippings «Pioneer Knutsen» som gjorde jobben.

Iona Og Pioneer Knutsen
Cruiseskipet Iona fyller naturgass fra Pioneer Knutsen. Foto Gasnor.

Pioneer Knutsen er befraktet av Gasnor. Skipet ble tidligere i år bygget om for å kunne bunkre skip direkte. Til vanlig går Pioneer Knutsen med leveranser av naturgass til ulike fyllestasjoner langs kysten. Nå fikk hun altså æren av å bunkre et stort cruiseskip med LNG for første gang i Norge.

For tiden ligger Iona i midlertidig opplag på Garpeskjær som følge av pandemien, men hun skulle ha hatt med passasjerer langs kysten og inn i norske fjorder.

- Med gassdrift kan dette skipet gå i norske verdensarvfjorder uten de miljøskadelige utslippene som til nå har vært et stort problem, sier Svein Sund som er salgs- og markedssjef i Gasnor.

Cruiseindustrien bygger nye gassdrevne skip for å møte klima- og miljøutfordringene på en effektiv måte. Foreløpig er det levert tre slike skip, mens ca. 30 er kontrahert og under bygging.

- Med LNG kuttes klimagassutslipp med 20 – 25 %, mens andre utslipp blir nærmest eliminert. Når disse skipene går med fornybar gass, det vil si biogass, blir de også helt klimanøytrale, sier Sund.

(Tekst SMe)