Nytt havneråd og havnestyre

Et nyvalgt havneråd i Karmsund Havn har valgt nytt havnestyre.

Havnestyret
Det nyvalgte havnestyret: F.v. Elisabeth Haldorsen (nestleder), Tønnes B. Tønnesen, Sindre Matre, Ellen Solstad og Johan Rokstad (styreleder). Foto Karmsund Havn.

I henhold til Karmsund Havns eierstrategi velges medlemmene til selskapets representantskap, Havnerådet, for en periode på 4 år. Etter høstens kommunevalg har kommunestyrene i de seks eierkommunene valgt sine nye representanter. Havnerådet utpeker selv leder og nestleder på sitt konstituerende møte, som ble avholdt i desember.

Havnerådets sammensetning er nå slik:

 • Jarle Nilsen, Karmøy (leder)
 • Sigmund Lier, Tysvær (nestleder)
 • Arne-Christian Mohn (Haugesund)
 • Linn Therese Erve (Sveio)
 • Inge Reidar Kallevåg (Bømlo)
 • Osmund Våga (Bokn)

På Havnerådets konstituerende møte ble det valgt nytt styre i Karmsund Havn. Havnestyret velges for to år om gangen og består av fem medlemmer og tre numeriske varamedlemmer.

Havnestyrets sammensetning er nå slik:

 • Johan Rokstad (leder)
 • Elisabeth Haldorsen (nestleder)
 • Ellen Solstad
 • Tønnes B. Tønnesen
 • Sindre Matre

Som varamedlemmer til havnestyret er valgt:

 • Bente Hetland
 • Andreas Fløgstad
 • Olaf A. Hansen