Reagerer på forslag til ny organisering av Kystverket

Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland mener Kystdirektørens forslag vil svekke Kystverket i Haugesund og ber stortingspolitikere og lokale politikere ta debatten.

Kystverket
Kystverket vest i Haugesund

- Det er lagt frem en rapport med forslag til ny organisering av Kystverket basert på en funksjonsmodell motsatt dagens geografiske organisering. Dagens regioner og direktorat utgår og erstattes av fire funksjonsenheter underlagt Kystdirektøren, sier daglig leder i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland, Sverre Meling jr.

Han mener at forslaget til omorganisering vil svekke Kystverket i Haugesund blant annet ved at stillingen som regiondirektør vest tas bort samtidig som det opprettes et virksomhetsområde for navigasjonsteknologi og tjenester med direktør i Ålesund.

- Kompetansen tilknyttet dette virksomhetsområdet er i dag mye tilknyttet Senter for Los og VTS i Haugesund, og den maritime klyngen på Haugalandet og i Sunnhordland har også best forutsetninger for å levere ekstern kompetanse til enheten i fremtiden. Vi mener videre at forslaget til ny organisering også svekker evnen til å ivareta kravet til fornyet prøving av forvaltningsvedtak foruten at avstanden til brukerne økes. Med dette som utgangspunkt har vi laget et notat som vi håper alle vil sette seg inn i, av dem som vil bidra til en god utvikling for den maritime klyngen på Haugalandet og i Sunnhordland. Vi ønsker en åpen debatt. Kystdirektørens forslag er nettopp det. Et forslag, sier Meling.

Notatet kan du laste ned her.