Satser mot nye markeder – jakter ny styreleder

Lenge har olje og gass vært Techo Dive sitt viktigste marked, men nå ser far og sønn Utseth nye muligheter.

Kristian Mørch Utseth Og Bjørn Utseth
Kristian Mørch Utseth og Bjørn Utseth

– For oss har det vært viktig å være plassert nær norsk sokkel og verftene, og slik vil det fortsatt være, men nå med en stadig sterkere vektlegging på havbruk, og vi ser også på havvind. Dessuten satser vi inn mot anleggsbransjen, sier daglig leder Bjørn Utseth.

For to år siden begynte sønnen Kristian Mørch Utseth i bedriften. Han tok med seg inn nye tanker om både markeder og profil.

– Vi har utvidet perspektivet en del, men det handler også om å få tid til å bearbeide de nye markedsmulighetene. Det rydder vi plass til, men uansett er det viktigste å levere kvalitet på hva vi allerede gjør, sier Kristian Mørch Utseth.

Techno Dive har fått nye nettsider. Disse er nå ordnet etter hovedsatsingsområdene. Foruten olje, gass og havbruk er selvsagt også shipping blant disse. Det var med undervannsarbeid og inspeksjoner på skip det hele begynte. Dessuten er undervannskonstruksjon et hovedsatsingsområde, foruten løfteteknologi. Undervannskonstruksjon favner om anleggsbransjen, alt fra brobyggeprosjekter til generelt anleggsarbeid.

– Det skjer mye på dette området, og vi vil være med, smiler Kristian.

Techno Dive omsetter for om lag 50 millioner kroner i 2020. Bedriften har 23 ansatte.

– Vi er blitt hardt rammet av pandemien. Mange prosjekter er blitt utsatt. Jeg tenker vi har tapt rundt 20 millioner kroner av omsetningen vår, sier Bjørn Utseth.

Men selskapet har god tro på 2021.

– Vi jobber med spennende prosjekter og gleder oss til å fortelle om dette når vi har fått det landet litt ut på nyåret. Det kommer nok til å bli nyansettelser, smiler han.

Bjørn Utseth er som sagt daglig leder, men også styreleder. Da skal det likevel være sagt at Techno Dive, i tråd med sine vekstambisjoner, ønsker å utvide styret, inklusive å få inn en ekstern styreleder.

– Så langt har vi fått inn Einar Tollaksvik fra Saga Subsea som styremedlem. Vi ønsker i tillegg å få inn noen utenfra til å lede styrearbeidet. En med kunnskap om bransjen og et godt nettverk. Det må du skrive, avslutter Bjørn.

Techno Dive
Techno Dive holder til på Husøy i nytt bygg fra 2015.

(Tekst og foto SMe)