Ser frem mot å bli ett næringslivsfylke

Tiril Fjeld jubler over avklaringen om Rogfast. - Rogfast vil minske avstanden, samle regionene og fri oss fra innstilte ferjeavganger. Nå kan Rogaland endelig bli ett næringslivsfylke! sier lederen for Haugaland Næringspark.

Tiril Makani
Tiril Fjeld

I et leserinnlegg i Stavanger Aftenblad skriver Tiril Fjeld at Boknafjorden i alle år har delt Rogaland i to.

- Den har skapt en avstand som har begrenset mulighetene for næringslivet i fylket. Når Rogfast kommer vil det være kort vei fra Randaberg til Bokn, før en ender opp på Haugalandet. Rogaland vil endelig kunne fungere som ett flott fylke, der næringslivet i sør og nord vil kunne stå samlet, dra nytte og synergier av hverandre på en helt ny måte, skriver hun.

Tiril Fjeld mener at Rogfast vil få stor betydning for Haugaland Næringspark. Den blir liggende enda mer sentralt til enn tidligere.

- Haugaland Næringspark er likevel bare ett eksempel på hvilke enorme muligheter som nå vil åpnes opp for næringslivet i Rogaland med Rogfast. Fremover vil det ikke lenger være naturlig, eller hensiktsmessig, å tenke på Rogaland som to ulike næringsregioner, nord og sør for Boknafjorden. Det ligger en rekke ulike muligheter i sør og i nord, men noen av dem vil bare kunne realiseres fullt ut gjennom tettere samarbeid. Det er rikelig med kompetanse på begge sider av fjorden, som kan utfylle hverandre og gi økt konkurransekraft. Rogaland er for lite til at ikke næringslivet i større grad skal jobbe tettere sammen, slår Tiril Fjeld fast.