Ser store muligheter etter ny Gassco-rapport

Stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp) mener Gassco sin siste rapport om Barentshavet gir grunnlag for ny optimisme, i nord, som på Haugalandet og i Norge for øvrig.

Terje Halleland 1
Terje Halleland

Gassco overleverte nylig en fersk rapport til olje- og energiminister Sylvi Listhaug der de har sett nærmere på mulighetene for økt gasseksport fra Barentshavet. Rapporten konkluderer med at flere gasstransportalternativer vil være samfunnsøkonomisk lønnsomme basert på allerede oppdagede ressurser. Dersom man i tillegg inkluderer uoppdagede ressurser, vil også de større løsningene bli lønnsomme. Flere ulike alternativer er vurdert, blant annet økt kapasitet på Melkøya LNG-anlegg, og ny eksportkapasitet med skip eller rør.

– Rapporten gir grunnlag for ny optimisme. Den er godt nytt for alle som er opptatt av hvordan økt gasseksport fra Barentshavet kan gi positive ringvirkninger til Finnmark og Nord-Norge som region.

– Hva med Haugalandet? Stiller for eksempel rapporten i utsikt større sikkerhet for fremtidige leveranser til Kårstø?

– Rapporten omtaler prosesseringsanlegg i nord, men også Kårstø kan få større leveranser fra Barentshavet dersom vi lykkes med å utnytte potensialet for gasseksport fra området bedre. Dessuten omtaler rapporten både utskipnings- og røralternativer. Utskipning av gass fra Barentshavet gir økt marked for LNG-rederiene, og som alle vet, er et av Norges største LNG-tankrederier lokalisert i Haugesund, smiler Halland.

Barentshavet har trolig et uforløst potensial. Det er fremdeles ukjent hvor stort omfanget er av olje- og gassreserver som finnes i området.

- De lave utslippene fra norsk sokkel gjør at vi har et ansvar for å fortsette utviklingen av gasseksporten vår til Europa. Denne rapporten gir nytt håp, og jeg forventer at regjeringen fortsetter å føre en offensiv og forutsigbar petroleumspolitikk slik at vi kan utnytte dette potensialet til det fulle, sier Terje Halleland.

(Tekst og foto SMe)