Skip kan bli holdt i karantene

Kristine Skeie i HK Shipping Group sier at skip kan bli oppholdt lenge i havn som følge av korona.

Frimann Skeie
HK Shipping Group og Kristine Skeie har kontorer i Kopervik.

– Inntil nå har vi ikke måtte vente i havn, men hører nå at det enkelte steder kan bli innført to ukers karantenetid for skip selv om sjøfolkene ikke går i land. Etter to uker må en lege utferdige bekreftelse på at det ikke er sykdom om bord, sier Skeie.

Hun er også bekymret for situasjonen ved verkstedene.

– Vi vegrer oss for å ta verkstedsopphold når vi ikke vet om arbeidet kan fullføres som følge av karantenereglene og reiserestriksjonene som er innført rundt omkring.

Samtidig viser hun til at når skip blir liggende lengre enn vanlig i havn eller på verksted, kan ratene stige i spotmarkedet som følge av mangel på tonnasje.

HK Shipping Group går i europeisk fart, men har også noen anløp i Middelhavet. Rederiet har relativt få anløp i Norge.

– Opp i all elendigheten rundt koronakrisen, kan vi likevel for vår del melde at den lave oljeprisen gir oss lavere bunkersutgifter. For oss er selvsagt det en fordel. En større del av fraktinntektene våre er dessuten i EURO, og med den lave kronekursen vi nå ser, gir en høy EURO noen fordeler, men hvordan dette samlet sett vi slå ut for oss, har vi ikke full oversikt over ennå, sier Kristine Skeie.

(Tekst og foto SMe)