Skråblikk: Kontorpulten der hjemme

Hjemmekontor er ikke noe nytt. Det var med hjemmekontor det hele begynte.

Hanseatiske Museum 3
Fra Hanseatiske museum i Bergen. Skrivepult med integrert bokskap.

Ser vi bort fra middelalderens kongelige kanselli og kopieringen av tekster som fant sted i klostrene, er kontorpulten noe som opprinnelig hører hjemmet til.

Denne pulten tok opp stiltrekkene fra munkenes skrivebord, men inkluderte etter trykkekunstens gjennombrudd i siste halvdel av 1400-tallet også plass til bøker. Da brevskrivningen bredte om seg på 1600-tallet parallelt med utviklingen av et postsystem, ble skrivepulten hjemme stadig mer vanlig. Etter fransk ble pulten gjerne kalt «byrå», og dette ble etter hvert synonymt med stedet hvor skrivingen fant sted, i kontoret, og også til begrepet «byråkratisering». I adelens, embetsmennenes og det rike borgerskapets hjem ble skrivepulten et møbelklenodium.

Dette gjaldt også på Bryggen i Bergen hvor de tyske kjøpmennene holdt til. De utgjorde en getto i byen med særskilte rettigheter. Det var et mannssamfunn. Hjemme i Lübeck eller andre hansasteder ventet kone og familie etter endt tjeneste. Men skrivepulten var en integrert del av det som var de tyske kjøpmennenes hushold på Bryggen i Bergen.

Med industrialiseringen kom at folk tok arbeid utenfor hjemmet samtidig som kontorarbeid ble organisert i store kontorfellesskap hvor man oppholdt seg fra morgen til kveld. Arbeidstakeren ble en brikke i en større helhet man gjerne ikke overskuet. Et ledd i denne utviklingen var den såkalte kjernefamilien hvor far var lønnsmottaker og mor stellet hjemme. Ettersom barnearbeid ble forbudt, ble også barna fremmedgjort i forhold til arbeidslivet. I dag uttrykkes dette ved at barn ikke lenger slippes inn på arbeidsplassen i det hele tatt.

Hjemmekontoret kan muligens endre på alt dette, men hjemmekontoret er fortsatt noe kun et begrenset antall arbeidstakere kan benytte seg av. Likevel representerer hjemmekontoret en tilbakevending til noe som var før.

På godt og vondt.

Hanseatiske Museum 7
Sengealkove på Bryggen i Bergen, Det hanseatiske museum. Portrett av frue som ventet der hjemme, malt på oppslagbar luke i alkoven.

(Tekst og foto SMe)