Spennende arbeid påbegynnes av SubseaPartner

Tidligere i år tildelte Vår Energi en rammeavtale for bemannede dykkeoperasjoner til SubseaPartner. Selskapet fikk i juni et avrop på denne. I august påbegynnes arbeidet.

Ldc 03  Venturer
SubseaPartners fartøy dykkefartøy LDC Venturer for kai i Haugesund.

– Rammeavtalen med Vår Energi er viktig for oss. Den er en 3-årig og skal dekke inspeksjon, modifikasjon og vedlikehold samt installasjon og reparasjon. Under avtalen er SubseaPartner fra norske myndigheter gitt samtykke til bemannede dykkeoperasjoner på norsk sektor, sier Chief Commercial Officer i SubseaPartner, Ole Morten Skogland.

Avropet i juni var for en 21-dagers offshore kampanje på Balder-feltet.

- Som en del av Balder FPUs vedlikeholdsprogram, skal det nå, med oppstart i august, utføres inspeksjons- og vedlikeholdsarbeider ved bruk av dykkere. Detaljert planlegging er gjennomført i SubseaPartners hovedkontor i Haugesund, og fartøyet Normand Ocean er valgt som moderfartøy, sier Skogland.

Han tenker at rammeavtalen med Vår Energi gir muligheter for SubseaPartner til å videreutvikle selskapets dykkekompetanse inn mot større dykkedybder.

- For å imøtekomme de eksisterende COVID-19 restriksjonene gitt av myndigheter og operatør, har SubseaPartner iverksatt omfattende risikoreduserende tiltak for å hindre et uønsket smitteutbrudd under offshoreoperasjonene, understreker Ole Morten Skogland avslutningsvis.

(Tekst og foto SMe)

Flere nyheter