Løypemelding fra DOF

Med utgangspunkt i svak kronekurs, lav oljepris og korona har DOF gitt en statusrapport til markedet.

Skandi Skansen Dof
Illustrasjonsfoto: Skandi Skansen for kai i Las Palmas.

I en børsmelding den 27. mars skriver rederiet på Austevoll at den svake kronekursen har hatt en negativ effekt på likviditeten og egenkapitalen. Valutatapet anslås til 200 millioner kroner uten at DOF av den grunn kommer i brudd med lånevilkårene sine. Rederiet har i løpet av kort tid fått innvilget kredittfasiliteter på 100 millioner kroner for å avhjelpe den krevende likviditetssituasjonen og diskuterer ytterliggere tiltak med långiverne.

Til tross for karanteneregler og reisereiserestriksjoner har DOF klart å opprettholde operasjonen av skipene, men rederiet uttrykker at korona og lav oljepris øker faren for utsettelsen av offshoreprosjekter hvilket i sin tur vil påvirke driften negativt.

Som følge av den ekstraordinære situasjonen som har oppstått i omgivelsesbildet, tar det lenger tid å få på plass refinansieringsløsningen for DOF enn planlagt, men rederiet viser til at man har en konstruktiv dialog med långiverne omkring dette.

(Tekst SMe bygget på børsmelding. Foto SMe)