To i UK og en i Suriname for Solstad

Solstad Offshore har fått på plass en langtidskontrakt, en forlengelse og en tremåneders kontrakt. Alle gjelder forsyningsskip.

Normand Mermaid
Illustrasjonsfoto

PSV Normand Surfer går inn på en kontrakt som gir arbeid i 550 dager. Den er knyttet opp mot fire brønnoperasjoner på britisk sokkel med opsjon på ytterligere to. Samtidig har PSV Far Spica fått forlengelse i ett år i Storbritannia.

I Suriname skal Tullow Suriname BV bruke PSV Normand Supra fra inneværende måned og anslagsvis tre måneder fremover knyttet opp mot en brønnboringsoperasjon.

(Tekst SMe basert på børsmelding. Foto SMe)