Tre tusen milliarder til statskassen

Frem til 2030 regner Equinor å legge 3.000 milliarder kroner igjen i statskassen og bli bedre på klima.

Eldar Sætre
Equinors toppsjef Eldar Sætre på Solamøtet.

En offensiv Eldar Sætre fremholdt overfor Sola-møtet at klima er den viktigste endringsdriveren, at selskapet han leder har et spesielt klima-ansvar, og at Equinor skal redusere sine produksjonsutslipp fra olje og gass med 40 prosent frem til 2030 og ned mot null utslipp i 2050.

- Dette vil skape nye muligheter på Vestlandet, sa Sætre.

Det mente han også energiselskapets satsing på havvind vil gjøre.

Både Sætre og påfølgende innleder, adm. dir. Agnete Johnsgaard-Lewis i Norske Shell, understreket fortrinnet Norge har gjennom evnen vår til samarbeid. Solamøtet samler stortingspolitikere og statsråder fra Rogaland, lokalepolitikere og fylkets næringsliv.

(Tekst og foto SMe)