​ Verftene med 29,6 milliarder i kontraktsmasse

Verftene på Haugalandet og i Sunnhordland hadde ved utgangen av 2019 en kontraktsmasse på 29,6 milliarder kroner mot 28,4 milliarder ved utgangen av 2018.

Stord Monument Arbeidere
Illustrasjonsfoto: Industriarbeidermonumentet av Trygve Barstad ble avduket i Leirvik sentrum i 1999.

Begge størrelsene ligger over den samlede kontraktsmassen som ble innrapportert i 2017. Aibel og Kværner har den største kontraktsmassen i relative tall, men enkelte andre verft kan også vise til solid kontraktsportefølje målt som andel av årlig omsetning.

Dette fremkommer i Maritim Rapport 2020.

Verftene på Haugalandet og i Sunnhordland omsatte samlet for 15,73 milliarder kroner i 2019. Toppen ble nådd i 2014 med 19,07 milliarder kroner. Verftene sysselsatte 4.330 arbeidstakere ved utgangen av 2019. Da er ikke innleie medregnet. Toppen ble nådd i 2013 med 4.885 arbeidstakere.

Disse verftene har innrapportert til Maritim Rapport 2020:

  • Westcon Yards
  • Fitjar Mekaniske Verksted
  • Kværner Stord
  • Leirvik
  • Bømlo Skipsservice
  • Oma Baatbyggeri
  • LOS Marine
  • Aibel Haugesund
  • AF Decom Offshore Vats

(Tekst og foto SMe)