Vil ha raskere fremdrift i havvind

Stortingsrepresentant Terje Halleland (FrP) utfordrer olje- og energiminister Tina Bru (H) på raskere fremdrift i konsesjonsprosessen for realisering av havvindprosjekter.

Terje Halleland Og Knut Vassbotn
Stortingsrepresentant Terje Halleland i samtale med Knut Vassbotn i Aker Solutions under fjorårets havvindkonferanse i Oslo.

– NVE legger opp til omfattende prosesser som kan gi ni år fra mottatt melding til oppstart av produksjon, og da er eventuell klagebehandling ikke medtatt. Jeg er oppriktig bekymret for om det er rom for slike langdryge prosesser, og om dette kan ødelegge for nødvendig fremdrift, sier Terje Halleland.

Dette er bakgrunn for at han har fremmet et skriftlig spørsmål i Stortinget til statsråd Tina Bru.

- Vil statsråden se på muligheten for en raskere fremdrift av konsesjonsprosessen for realisering av havvindprosjekter? spør Halleland.

I begrunnelsen for spørsmålet viser han til at det fra nyttår vil være anledning til å søke konsesjon for havvindprosjekter. Dette gjelder blant annet Utsira Nord som den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland har store forventninger til.

- Om en søknad blir sendt inn i 2021 vil dette prosjektet tidligst komme i produksjon i 2029. Dette ble presentert som et optimistisk tidsskjema som innebar at det ikke kom inn noen klager underveis i prosjektet, skriver blant annet Terje Halleland i begrunnelsen.

Olje- og energiministeren har ikke besvart spørsmålet ennå. Maritimt Nyhetsbrev vil referere svaret når det foreligger.

Tina Bru
Olje- og energiminister Tina Bru åpnet Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II i juni i år.

(Tekst og foto SMe)