​ Vokser ut av kontorfellesskapet

Norwegian Offshore Wind Cluster og Haugaland Næringspark ansetter flere og flytter ut av Sjøfartsbygget. – Førsteetasjen ved Smedasundet har vært et godt springbrett, sier Arvid Nesse og Tiril Fjeld.

Tiril Fjeld Og Arvid Nesse
Tiril Fjeld og Arvid Nesse

Norwegian Offshore Wind Cluster bygger en nasjonal leverandørkjede inn mot den nasjonale havvindsatsingen og har hatt en formidabel medlemsvekst. Arvid Nesse, som leder klyngen, har også det daglige ansvaret for Metcentre.

– Vi er kommet opp i rundt 220 medlemsbedrifter i Norwegian Offshore Wind Cluster og har behov for flere ansatte til å være med på å utvikle aktivitetene rundt denne klyngen og Metcentre videre, sier daglig leder Arvid Nesse.

Tiril Fjeld ble ansatt som leder for Haugaland Næringspark i 2019. Nå er det klart for ansettelser og det er behov for ny lokalisering.

- Helt naturlig utvikling i et marked der en opplever økt etterspørsel fra areal og energikrevende industri. Jeg har vært alene så langt, men nå ansetter vi både innenfor teknisk og forretningsutvikling, forteller Tiril Fjeld.

Begge flytter til Nordsjøpark hvor de kan få flere kontorplasser enn hva som i dag er tilgjengelig i førsteetasjen av Sjøfartsbygget.

Kontorfellesskapet i Sjøfartsbygget på Indre kai i Haugesund ble etablert i 2017. Stikkord er og har vært havvind, havbruk, hydrogen, næringsetableringer og ellers maritimt i bredt.

– Miljøet har gitt oss gode impulser, sier Arvid Nesse og Tiril Fjeld.

Deres kontorer overtas nå av Viewpoint, som allerede har et kontor i fellesskapet, foruten gründerselskapet Subsea3D.

(Tekst og foto SMe)