10 millioner i Enova-støtte til Deep Wind Offshore

Deep Wind Offshore er blitt tildelt inntil 10 millioner kroner fra Enova til en forprosjektstudie for å utvikle et kommersielt havvindprosjekt basert på ny teknologi til Utsira Nord-feltet.

Knut Vassbotn
Knut Vassbotn

Enova er myndighetenes hovedvirkemiddel for støtte til teknologiutvikling av flytende vindkraft.

UNITECH, en samarbeidspartner i prosjektet, skal dokumentere nytt design av en dynamisk kraftkabel til prosjektet. Deep Wind Offshore vil på sin side kvalitetssikre flyterdesign, grensesnittet mot turbin, tårn og trafo.

Konkurransedyktig kostnadsnivå

- Prosjektet vil tilrettelegge for en kostnadseffektiv transformatorstasjon på Utsira, som også vil gi lokale arbeidsplasser, og det vil modne Deep Wind Offshores konsept og synliggjøre hvordan et prosjekt på 500MW på Utsira Nord kan bidra til at også flytende havvindprosjekter kan leveres til samme kostnadsnivå som annen tilført ny energi, også i Norge, heter det i en pressemelding.

UNITECH har satset tungt i flere år innen utvikling av nytt design for dynamiske kabler som skal tåle større belastninger og være rimeligere i installering.

- ENOVA prosjektet gjør det mulig for UNITECH å bygge videre på kunnskapen og teknologien i det EU-støttede FLAGSHIP prosjektet hvor patenterte 66 kV dynamiske kabler skal demonstreres. Kvalifisering av teknologi for høyere spenninger som 132 kV vil komme hele næringen til gode og være med og akselerere utbygging av flytende havvindparker, sier Gunnar Birkeland, CEO i UNITECH.

Viktig for flere

Knut Vassbotn, CEO i Deep Wind Offshore, mener tildelingen viser viljen både Deep Wind Offshore og Enova har for å utvikle en ny lønnsom havvindindustri i Norge.

- Målet vårt er jo å få ned kostnadene hvor økt størrelse på turbin og vindpark er premissgivere, men det er også en rekke andre arbeidspakker som må oppskaleres. Dette vil vi adressere i dette prosjektet, og det vil være noe som både vi som selskap og hele industrien vil ha nytte av, sier Vassbotn.

Han mener videre at støtte fra blant annet Enova er en forutsetning for gjennomføringen av flytende havvindprosjekter på kort sikt.

- Så dette er en viktig milepæl i utviklingen av havvind på norsk sokkel. Enova har spilt en ledende rolle i utviklingen av flytende havvind så langt, og vi håper at de vil fortsette å gjøre dette frem til industrien om ikke alt for mange år kan levere kommersielle prosjekt, avslutter Knut Vassbotn.

(Tekst SMe tilpasset fra pressemelding)