13 av 23 nybygg planlegges med norsk flagg

Rederiene på Haugalandet og i Sunnhordland har samlet et storstilt byggeprogram. Over halvparten av nybyggene planlegges å flagge norsk.

Norsk Flagg 1

Dette fremkommer i Maritim Rapport 2021.

Byggeprogrammet har en samlet verdi på 23,5 milliarder kroner og utgjør, ifølge et oppslag i Finansavisen før jul, om lag halvparten av byggeprogrammet i sjøfartsnasjonen Norge.

Alle de 23 skipene bygges i utlandet.

- Svarene i undersøkelsen som ligger til grunn for den maritime rapporten, ble hentet inn samtidig med at regjeringen i statsbudsjettet foreslo en svekkelse av nettolønnsordningen. Dette ble heldigvis senere reversert i budsjettavtalen med FrP, men kan ha påvirket rederiene i sine svar, sier daglig leder i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland, Sverre Meling jr.

Du kan lese hele Maritim Rapport 2021 her.

(Tekst og foto SMe)