Æret krigsseilerne i New York

Haugesund Rederiforening fikk den 8. mai i år anledning til å ære norske krigsseileres innsats. Det skjedde i New York med norskamerikaner og karmøybu Jens Inge Egeland som initiativtaker.

Jens Inge Egeland
Jen Inge Egeland sammen med Captein Hugh M. Stephens.

I omfang og betydning overgikk norske sjøfolk sin innsats under andre verdenskrig all annen norsk krigsinnsats på alliert side. Mange av sjøfolkene var fra rederier med medlemskap i Haugesund Rederiforening. Av foreningens tretten medlemsrederier i dag, er det bare Knutsen som har røtter så langt tilbake i tid som andre verdenskrig og før dette, men Haugesund Rederiforening anser det som sin oppgave å ivareta sjøfartshistorien og ikke minst krigsseilerens minne.

– Jens Inge Egeland sørger for nedlegging av kranser ved norske minnesmerker i USA samt utdeling av medaljer fra Convoy Cup Foundation til krigsseilere for deres innsats i de allierte konvoiene under andre verdenskrig. Vi er takknemlig for at han tok kontakt med oss slik at også vi kunne få vise vår respekt, sier Sverre Meling jr. i Haugesund Rederiforening.

Haugesund Rederiforening var representert med en krans under minnemarkeringen i Battery Park i New York. Minnesmerket fremholder at 1.100 norske skip med 30.000 sjøfolk deltok i konvoiene. 570 skip og 4.000 liv gikk tapt.

– Vi hadde en norsk krigsseiler ved navn Karl Aksel Andresen med oss under seremonien i Battery Park, og vi hadde også to amerikanske krigsseilere til stede som jeg hadde gleden av å overrekke medaljer fra Convoy Cup Foundation, forteller Jens Inge Egeland.

Den ene av de amerikanske krigsseilerne var Captain Hugh M. Stephens som blant annet deltok i Murmansk-konvoien RA64 ombord i det amerikanske skipet S/S John Ireland.

- De hadde 50 norske flyktninger ombord fra Sørøya i Finnmark og var dessuten vitne til Luftwaffes senking av det amerikanske Liberty-skipet S/S Henry Bacon den 23. februar 1945. Om bord i S/S Henry Bacon befant det seg 19 norske flykninger, som ble reddet av britiske destroyere, mens 22 av det amerikanske mannskapet og syv medlemmer av United States Navy Armed Guard omkom. Samtlige av de overlevende fra mannskapet ble hedret med norske medaljer etter deres innsats, mens flere av dem som gav livet ble hedret post mortem, sier Jens Inge Egeland.

Kransenedleggelse 8 Mai
Kransenedleggelse Battery Park, New York.

(Tekst SMe. Foto privat)