Bedre for fornybart og subsea

Hagland Shipbrokers avrunder sin oppsummering av fjorårets offshoremarkeder og utsiktene for 2021 med å tro mest på fornybart og subsea i året som kommer.

Sjøfartsbygget
Hagland Shipbrokers er en del av Hagland Gruppen med hovedkontor i Sjøfartsbygget i Haugesund.

Mye så ifølge meglerhuset i Haugesund lyst ut ved inngangen til 2020, også for forsyningsskip og ankerhåndertingsfartøyer, men så kom pandemien og et nytt oljeprisfall.

– Oljeselskapene hadde lært fra sist og evnet en rask og brutal nedstenging av pågående og planlagte prosjekter, heter det i den siste månedsrapporten fra Hagland.

Dette har gått hardest ut over forsyningsskipssegmentet, men ankerhåndtering ble også rammet. Hagland Shipbrokers tror det blir en liten økning i riggaktivitet i 2021, men ikke nok til å snu rundt det svake forsyningsskips- og ankerhåndteringsmarkedet.

Også for subsea var 2020 et år med blandede fornøyelser, mens fornybart kom seg langt raskere over den usikkerheten som spredte seg som følge av korona.

Hagland Shipbrokers skriver at ROV-er og utstyr er blitt demobilisert fra mange subsea konstruksjonsskip, og at det blir kostbart å mobilisere på ny.

– Dette har ført til et begrenset antall ferdigmobiliserte skip i markedet hvilket kan gi høyere rater for eiere og operatører, skriver meglerhuset.

Samtidig fremholdes det at etterspørselen i fornybart så langt i 2021 allerede er høy og at flere skip som følge av dette er sikret arbeid, og at ledige skip har rimelig gode sjanser for oppdrag. Dessuten er det ventet avklaring på mange anbudsutlysninger på nye skip i fornybarmarkedet foruten at nye utlysninger er forventet å komme.

Du kan lese hele Hagland Shipbroker sin månedsrapport her.

(Tekst og foto SMe)