Blir ny sjef for Servogear

Servogear planlegger for ytterligere vekst og styrker ledelsen i selskapet. Vermund Hjelland er ansatt som ny administrerende direktør og tiltrer i stillingen i august.

Vermund Hjelland
Vermund Hjelland

Torleif Stokke som har ledet selskapet de siste åtte årene, går over i ny stilling som Business Development Manager for å styrke posisjoneringen mot det grønne skiftet.

Dette opplyser Servogear i en pressemelding.

Vermund Hjelland kommer fra stilling som direktør for teknologi og utvikling hos Eidesvik Offshore ASA. Han har lang erfaring fra arbeid med utvikling av mer miljøvennlig drift av skip. Hjelland har ledet arbeidet med overgang til LNG drift, batterihybrid drift og fornybare løsninger for reduksjon av klimagasser fra Eidesvik sin flåte av offshorefartøy.

- Servogear er en spennende bedrift med markedsledende teknologi som vil bidra sterkt til å redusere utslipp av klimagasser fra hurtigbåter. De neste årene vil det kunne bli kontrahert mellom 75 og 80 nye hurtigbåter for passasjertrafikk i Norge. Dette som en del av myndighetene sin målsetting om halvering av utslipp fra den totale innenlandske skipstrafikken innen 2030. Det blir meningsfylt å kunne bidra til at Servogear blir med i denne utviklingen, sier Hjelland.

Torleif Stokke har ledet Servogear gjennom en rivende utvikling. Ordrereserven for 2021 er 120 millioner kroner mot en omsetning i hele 2020 på 78 millioner kroner. Han skal i sin nye stilling videreføre arbeidet med å få innpass for Servogear sin nullutslippsteknologi i Norge og internasjonalt.

(Tekst SMe tilpasset etter pressemelding. Foto Servogear)