Bygger maritimt i Kvinnherad

Sjefen i Scana, Styrk Bekkenes, har ikke fritidsproblemer. Som styreleder i Fonna Vekst ønsker han å skape arbeidsplasser og aktivitet også lokalt.

Styrk Bekkenes Ceo Scana
Stryk Bekkenes

Kvinnherad er en kommune med sjeldent sterke, skipsbyggingstradisjoner fra langt tilbake i tid, og med en stor maritim utstyrsleverandør plantet i sin midte gjennom mange år, men ting har endret seg. Innslaget av maritime arbeidsplasser er ikke like stort som tidligere.

Stryk Bekkenes er idag leder for børsnoterte Scana, et morselskap for en gruppering av utstyrs- og serviceleverandører til maritim industri.

- Plasseringene som gjøres gjennom investeringsselskapet Fonna Vekst, faller utenfor Scanas fokusområder, forteller Bekkenes, og føyer til;

– Vi er en gruppe lokale investorer som ser muligheter.

Fonna Vekst har gått inn i to selskaper så langt, Flexibridge og Nordic Fender.

– Flexibridge ble utviklet av daværende Steinsvik, nåværende ScaleAQ. Virksomheten lå inaktiv i en periode, men vi har tatt den opp igjen. Dette er et spennende selskap. Det er også Nordic Fender. Selskapet er nyetablert med folk med maritim arbeidserfaring som ønsket å gjøre noe på egen hånd. I Nordic Fender ser vi for oss etableringer i utlandet om kort tid. Foruten kapital bidrar vi i begge selskapene med kunnskap, sier Styrk Bekkenes.

Med seg i styret i Fonna Vekst har han andre kjente navn fra det maritime næringslivet i Kvinnherad. Disse er:

  • Alf Eidsvik
  • Bjørn Sturle Hillestad
  • Trond Ottar Bø
  • Frøydis Nilsen Mathisen

Også på aksjonærlisten er oppført aktører med nær tilknytning til maritim verdiskaping med utgangspunkt i Kvinnherad.

Så skal det samtidig sies at også Scana har styrket sin tilstedeværelse i Kvinnherad. For ikke lenge siden ble Rjukan-baserte Skarpenord sin tekniske avdeling flyttet til Husnes for å komme nærmere kundene i maritimt og offshore. Skarpenord er leverandør av hydrauliske ventilsystemer og er ett av tre selskaper i Scanas selskapsportefølje. De to andre er Seasystems og Subseatec.

Scana ASA har sitt hovedkontor i Bergen, og Styrk Bekkenes tilbringer størstedelen av sin tid på dette kontoret.

(Tekst SMe. Foto Scana)