Deep Wind Offshore etablert - world wide havvind neste

Knutsen Group, Haugaland Kraft og Sunnhordland Kraftlag etablerer havvindselskapet Deep Wind Offshore med sikte på å utvikle havvindprosjekter i Norge og internasjonalt.

John Martin Mjånes Kjetil Harkestad Olav Linga Knut Vassbotn Trygve Seglem  Foto  Haakon Nordvik
John Martin Mjånes (SKL), Kjetil Harkestad, Olav Linga (Haugaland Kraft), Knut Vassbotn (Deep Wind Offshore) og Trygve Seglem (Knutsen Group). Foto Haakon Nordvik.

Det er regionens sterke, maritime tradisjoner og lange erfaring med produksjon av fornybar energi som ligger bak foruten at Norge den 1. januar i år åpnet opp to områder for havvind, Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

- Utsira Nord er ideelt plassert for å tilføre ny fornybar elektrisitet til en region med et forventet betydelig kraftunderskudd. Sørlige Nordsjø II kan bli en åpning for Norge som leverandør av fornybar energi til Europa, heter det i en pressemelding.

Deep Wind Offshore har fått inn Knut Vassbotn som CEO i Deep Wind Offshore. Han har tidligere vært i Aker Offshore Wind.

- Vi står midt i startgropen for det som kan bli et nytt industrieventyr for Norge, og med Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II kan Norge ta en posisjon som en ledende havvindnasjon bygget på vår kompetanse fra maritim sektor, olje- og gass og vannkraft. Det er ingenting som gleder meg mer enn å lede et selskap forankret i disse industriene med nær geografisk tilknytning til de første havvindfeltene, sier Knut Vassbotn.

- Med en stolt, norsk sjøfartshistorie er Norge godt posisjonert til å utvikle en ny offshoreindustri. Den reisen vil Knutsen være med på. Vi vil være en bidragsyter for å realisere lønnsom vindproduksjon til havs. Det vil være bra for Norge, både i et miljø- og i et økonomisk bærekraftperspektiv, og det vil gi muligheter for leverandørindustrien, sier eier og styreleder i Knutsen, Trygve Seglem.

- Vi etablerer nå et nytt, regionalt selskap på Vestlandet og ønsker å bidra til å utvikle den kompetansen som er i regionen. Vi ønsker å komme inn i ny, fornybar kraftproduksjon utenfor Utsira. Kompetansen på infrastruktur og nettutbygging er også noe selskapet tar med seg inn i samarbeidet, sier konsernsjef i Haugaland Kraft, Olav Linga.

- Vi står foran et grønt skifte som krever betydelig mer fornybar energi. Havvind kan sammen med vannkraften gi regionen vår store fortrinn i å bruke våre fornybare naturresurser for å skape framtidsrettet grønn industriell vekst og utvikling, sier administrerende direktør i SKL, John Martin Mjånes

I følge pressemeldingen vil hovedkontoret bli plassert i Haugesund. Hovedeiere i selskapet er Knutsen O.A.S, Haugaland Kraft AS og Sunnhordland Kraftlag AS.