Driftsresultat nær balanse

Eidesvik Offshore leverer et driftsresultat i andre kvartal nær balanse. Fasiten er minus en million kroner. Finansielle poster svekker likevel bunnlinjen.

Jan Fredrik Meling
Jan Fredrik Meling er adm. dir. i Eidesvik Offshore.

Resultatet før skatt endte på minus 22,3 millioner kroner. Omsetningen i kvartalet gikk opp fra 144,3 millioner kroner i samme kvartal i fjor, til 157,6 millioner i år.

Eidesvik Offshore opererer åtte større forsyningsskip som alle sammen i løpet av første kvartal til neste år vil ha batteri-hybride løsninger om bord. Rederiet har tro på markedet for disse skipene fremover.

Eidesvik er også i markedet for konstruksjonsskip innen så vel undervannsoperasjoner som havvind. Til neste år mener rederiet at subsea-markedet vil være mye likt årets, men med økt etterspørsel i 2023. I havvind konstaterer Eidesvik Offshore økt konkurranse på fartøyssiden, men konstaterer også stor aktivitet i markedet.

Eidesviks tredje fartøyssegment er seismikk. I kvartalsrapporten heter det omkring dette markedet at seismikk-selskapene har bygget ordrebøker for operasjoner i 2022 og at det har vært økt antall anbudsforespørsler i løpet av andre- og tredjekvartal i år.

(Tekst og foto SMe)