Edda Wind er nytt medlemsrederi i Haugesund Rederiforening

Østensjøs og Wilhelmsens rederisatsing innenfor havvind er blitt nytt medlem i Norges Rederiforbund og i Haugesund Rederiforening som kretsforening under forbundet.

Edda Mistral
Edda Mistral inngår i Edda Winds flåte.

Edda Wind eies 50/50 av rederigrupperingene Østensjø og Wilhelmsen. Flåten av spesialfartøyer for havvind skal opereres fra Haugesund med Kenneth Walland som adm. dir.

Med Edda Wind på medlemslisten, har Haugesund Rederiforening nå 13 medlemsrederier/bedrifter.

Disse er:

 • Solstad Offshore
 • Brødrene Klovning Shipping
 • Hagland Shipping
 • Knutsen O.A.S. Shipping
 • COG Offshore
 • Eidesvik Offshore
 • Mercator Crewing
 • DeepOcean
 • DeepWell
 • Reach Subsea
 • Østensjø Rederi
 • Edda Wind
 • Arriva Shipping

Haugesund Rederiforening har 229 innmeldte skip med en samlet kaskoforsikringsverdi på 80,85 milliarder kroner.

(Tekst SMe. Foto Edda Wind / Østensjø Rederi)