Eidesvik Offshore med styrket finansiell posisjon

Rederiet er blitt enig med bankene og finansinstitusjonene om betingelser for refinansiering av gjelden.

Viking Neptun

- Med en kombinasjon av forlengelse av endelig gjeldsforfall og reduserte avdrag medfører løsningen en betydelig bedring i selskapets finansielle posisjon. Selskapet og bankene forventer at en endelig avtale vil være på plass i løpet av september 2021, heter det i en pressemelding.

De nye betingelsene inneholder mekanismer for forlengelse av endelig forfall for gjeldsfasiliteter fra slutten av 2022 til slutten av 2023. Dette medfører at det ikke vil være noe gjeld som har endelig forfall før i slutten av 2023. Forlengelsen er betinget av at selskapet møter enkelte finansielle og operasjonelle målsetninger.

Faste avdrag redusert - renter som normalt

- Videre vil faste avdrag bli betydelig redusert. Når en endelig avtale er på plass, vil selskapet foreta en nedbetaling av rundt NOK 309 millioner på utestående gjeld. Det vil ikke være ytterligere faste avdrag i 2021. Faste avdrag i 2022 blir redusert fra rundt NOK 311 millioner til NOK 106 millioner. I 2023 er det avtalt faste avdrag på totalt rundt NOK 71 millioner. Renter er uendret og vil bli betalt som normalt gjennom perioden, heter det i meldingen.

Cash-sweep

I tillegg til faste avdrag er det avtalt en «cash-sweep»-mekanisme. Denne vil bli brukt for ytterligere nedbetaling på gjeld dersom kontantbeholdningen innenfor den enkelte gjeldsfasilitet kommer over visse nivåer. Den nye «cash-sweep»-mekanismen erstatter den tilsvarende som hittil har vært på konsernnivå.

Vil innfri

Jan Fredrik Meling, administrerende direktør i Eidesvik Offshore ASA, er godt fornøyd.

- Vi er veldig takknemlige for den støtten og tilliten vi har fått fra bankene. De avtalte betingelsene medfører en betydelig forbedring av selskapets finansielle posisjon. Med våre eksisterende ordrereserver og solide operasjoner er vi overbevist om at vi vil innfri kriteriene som skal til for at vi automatisk får forlenget endelig gjeldsforfall til slutten av 2023. Den nye avtalen gjør at organisasjonen fullt ut kan opprettholde fokuset på den kommersielle og operasjonelle driften, og videre at vi kan fortsette arbeidet med å bygge sterke kunderelasjoner. I tillegg vil vi fortsette med å utvikle posisjonen til Eidesvik som det ledende selskapet på å ta i bruk miljøvennlig teknologi på offshoreskip og i offshoreoperasjoner, sier Meling.