En kvinne og tre gamle redervillaer

Hva kan vel St. Franciskus, Breidablikgata 149 og Strandgata 218 ha til felles? Kanskje en kvinne?

Tre Redervillaer
St. Franciskus, Breidablikgt. 149 og Strandgt. 218

Og denne kvinnen var Regine Helene Sigurdsen.

Richard Hawkins og St. Franciskus

St. Franciskus ble bygget av en engelsk guvernør ved navn Cæsar Richard Hawkins i 1893 og i 1917 solgt til skipsreder Sigmund Brommeland. Hawkins hadde giftet seg med Regine Helene etter at hans første kone døde. Regine var 20 år yngre enn sin engelske ektemann. Hun kom fra relativt enkle kår, men hadde likevel truffet Hawkins i London. Guvernøren lovet å flytte til hjembyen hennes når han ble pensjonist, men han døde allerede året etter at den staselige villaen i Salhusveien stod ferdig.

Ivar An. Christensen og Strandgata 218

Senere ble Regine forlovet med Ivar An. Christensen som på ett tidspunkt kjøpte Strandgata 218 av Arenth Anda som hadde bygget huset en gang på 1890-tallet. Ivar An. Christensens rederkarriere i Haugesund går frem mot 1913 da han er blitt den tredje største i Haugesund, men med den mest moderne flåten. Dette året flytter han til Kristiania. Sannsynligvis var den viktigste grunnen at han hadde giftet seg med Emmy Holter-Sørensen, datteren av en fremstående forretningsmann i landets hovedstad, men tilgangen på kapital, meglere, ja i det hele en omfattende maritim klynge i Kristiania, kan også ha spilt inn. Ivarans Rederi ble et stort og vellykket linjerederi i Oslo.

En brutt forlovelse og striden om en pels

Forlovelsen med Regine Helene ble altså på et tidspunkt brutt, men før det skjedde, hadde hun gitt sin avdøde ektemann, Richard Hawkins sin pels til Ivar Anton. Sorenskriver og lokalhistoriker Søren Caspersen (1890 – 1969) skriver om dette i et av sine streiftog i byens historie.

– Men så røk forlovelsen, og hun ville ha pelsen tilbake. Det ville ikke den annen, og det ble sak, og dommen gikk ham imot. Hvis ingen tror meg, så kan han bare gå gjennom byfogdens domsprotokoller, skriver Caspersen.

Denne Ivar An. Christensen var nok en fargeklatt byen ikke skulle ha mistet.

En politisk fargeklatt

– Ivar An. Christensen var for øvrig politisk ærgjerrig, skriver Søren Caspersen og fortsetter:

– Han mente seg å ha sjanser til å komme inn på Stortinget, men var visst ingen kirkens mann. Det året valget skulle finne sted, møtte han opp i kirken første nyttårsdag og møtte så trofast opp hver søndag til valget var over, og det var avgjort, at han ingen sjanser hadde …

Skipsreder Johan Henrikson

Skipsreder Tanke Hjemgaard bygget Breidablikgata 149 i 1918. Rederkollega Johan Henrikson kjøpte huset en gang på 1920-tallet. Han var Regine Helens andre ektefelle, og med dette ender fortellingen om en kvinne med tilknytning til tre av Haugesunds redervillaer.

(Tekst og foto SMe)