En sommer av blandet fornøyelse

Til tross for gode sommertemperaturer både til lands og vanns og mye sol for folk flest, har offshorerederiene kjent på skiftende forhold.

Kenneth R  Johansen Subops 2019
Kenneth R. Johansen leder Hagland Shipbrokers.

Hagland Shipbrokers skriver i sin siste månedsrapport, som dekker både juli og august, at markedet for forsyningsskip har skuffet. Videre har ankerhåndtering lidd under færre prosjekter i Nordsjøen og følgelig mindre riggflytting, mens solen på den annen side har varmet i subsea og fornybart.

Markedet for forsyningsskip har blitt preget av at hele 30 skip er tatt ut av opplag. Ankerhåndtering har riktignok sett vinduer av høye aktivitet og gode rater, men slike sommerdager har vært få.

På den annen side har det vært lite ledig tonnasje innenfor subsea med stor etterspørsel etter større skip. I fornybart har «walk to work» skip mer eller mindre vært utsolgt, og som innenfor subsea, har ratene vært på stigende kurs.

Les hele rapporten her.

(Tekst og foto SMe)