Enorme beløp forventes investert i havvind neste ti årene

Størrelsene og markedsmulighetene som ble presentert under NORWEP sitt møte i Haugesund nylig, er formidable.

Vidar Eiken Og David Ottesen
Vidar Eiken og David Ottesen presenterte NORWEP sin globale markedsrapport innenfor havvind.

Sammen med Norwegian Offshore Wind Cluster, stod Maritimt Forum som medarrangør av møtet hvor NORWEP la frem sin siste globale havvindrapport basert på den store databasen organisasjonen sitter på.

Mellom 2035 og 2040 forventes havvind å bli største kilde til produksjon av elektrisitet i Europa med oppunder 20 prosent av totalen. Parallelt med dette faller kostnadene betydelig. Fra i dag og frem til 2030 forventes kostnadene innenfor bunnfast havvind å falle med 44 prosent og innenfor flytende med 65 prosent.

Kapasiteten i annonserte prosjekter i 2020 fordoblet seg på global basis. Vietnam topper listen av planlagte prosjekter tett etterfulgt av Kina. Storbritannia kommer på en solid tredjeplass fulgt av Brasil, Taiwan og USA, men deretter følger Sverige med prosjekter som planlegges å gi nær 37.000 GW mot Vietnams topplassering på 66.000.

De største utbyggerne er spanske Iberdrola og danske Ørsted.

I Europa er dagens tilbud av SOV-er tilstrekkelig til å dekke etterspørselen, men fra 2025 forventes etterspørselen i betydelig grad å overstige tilbudet av skip med mindre byggeaktiviteten ekspanderes. I dag opererer 16 SOV-er i det europeiske markedet. I 2030 vil behovet i henhold til NORWEP sin rapport være 60 skip.

(Tekst og foto SMe)