Ettårig kontrakt for Far Symphony

Solstad Offshores forsyningsskip Far Symphony er tildelt en ettårig kontrakt av Ithaca Energy med opsjon på ytterligere et år.

Solstad Offshore

Fartøyet skal støtte Ithacas operasjoner på britisk side i Nordsjøen. I en børsmelding heter det at oppstart er i løpet av november.

(Tekst og foto SMe/Solstad Offshore)