Fagskolen Rogaland med i nytt europeisk nettverk for offshore fornybar energi

Fagskolen Rogaland har med utgangspunkt i det maritime fagmiljøet i Haugesund knyttet kontakt med en rekke europeiske fagskoler og bedrifter innen havvind.

Jan Tore Tønnesen Nilsen
Jan Tore Tønnesen Nilsen. Foto Alina Pettersen.

Foruten Norge omfatter nettverket Belgia, Danmark, Irland og Nederland.

- Sammen med fjorten andre partnere har vi søkt EUs Erasmus+ program om midler til et fireårig prosjekt. Det heter «Technical skills for harmonized offshore renewables Europe (T-SHORE)». Dette med sikte på å utforske behovet for kompetanse og være med å bidra til EUs strategi for grønn omstilling fram mot 2050, forteller Jan Tore Tønnesen Nilsen som er avdelingsleder maritime utdanninger ved Fagskolen Rogaland sitt studiested i Haugesund.

Målet er å etablere et nettverk av sentre for fremragende fag- og yrkesopplæring der det utveksles lærere, studenter og metode-kunnskaper.

– Vi vil utvikle moderne utdanningstilbud sammen med en internasjonal havvindindustri og norske bedrifter, ta i bruk moderne undervisningsteknologi som VR, AR (virituell og utvidet virkelighet) og utvikle ny infrastruktur, utdyper Tønnesen Nilsen.

Fagskolen Rogaland har fått ansvar for arbeidspakke fire om metoder og infrastruktur.

- Om nettverket får midler fra EU vet vi først om fire til seks måneder, men prosessen har allerede økt bevisstheten om internasjonalt arbeid hos oss og etablert relasjoner som vi vil utvikle videre med sikte på faglig fornying, sier avdelingslederen.

Visualization Tech Shore
Illustrasjon: Visualisering av "T-SHORE".