Får 15 millioner i utviklingstilskudd

Innovasjon Norge har tildelt UNITECH Offshore 15 millioner kroner i utviklingstilskudd for ny miljøteknologi.

Gunnar Birkeland
Gunnar Birkeland

- Tildelinger er en viktig støtte til UNITECH sitt fornybarprogram og til kommersialisering av ny teknologi for lønnsom flytende havvindenergi, heter det i en pressemelding.

Tilskuddet skal gå til pilotering og kvalifisering av kritiske komponenter i et produksjonsanlegg for ny dynamisk kabeldesign rettet mot flytende havvind især.

Fra tidligere har UNITECH mottatt støtte fra EU for demonstrasjon av «superkabelen» i FLAGSHIP prosjektet og støtte fra SIVA sin katapult ordning «Sustainable Energy» for ombygging av UNITECH Zefyros flytende vindturbin til 66 kV HUB for andre demonstrasjonsprosjekter.

- At virkemiddelapparatet både nasjonalt og internasjonalt, og ikke minst kunder, responderer positivt med tildelinger og kontrakter viser at vi er på rett vei. Tildelingen fra Innovasjon Norge er et viktig steg mot rimeligere løsninger som kan gjøre flytende vindkraft konkurransedyktig. For UNITECH bidrar Innovasjon Norge til raskere kommersialisering gjennom Miljøteknologiordningen og med å nå ut i markedet med eksportrettede program, sier Gunnar Birkeland i UNITECH Energy Group.

UNITECH med partnere har også levert en søknad til «Grønn Plattform» for ombygging av Zefyros til hybrid energi HUB med elektrisitet- og hydrogenproduksjon samt lagring. Med det skal Zefyros bli verdens første hybride energistasjon offshore for ladning og fylling av elektrisitet og hydrogen til hybride og autonome fartøy.

UNITECH Zefyros er verdens første flytende vindturbin i Metcenter 10 km vest av Karmøy og er i dag en del av den nasjonale testinfrastrukturen som formidles av Sustainable Energy Katapult Senter. Zefyros benyttes av UNITECH og mange andre selskaper til å teste og demonstrere ny teknologi.

(Tekst og foto hentet fra pressemelding)