Fra gård på Hagland til skipsfartshuset Hagland

Stortingskandidat Tor Inge Eidesen (SP) driver gårdsbruket som grunnleggeren av Hagland Gruppen måtte selge i 1884. I dag besøkte han og Geir Pollestad skipsfartshuset.

Geir Pollestad
F.v. Knut W. Aanensen, Arne. W. Aanensen, Tor Inge Eidesen, Geir Pollestad, Paal W. Aanensen og Øivind W. Aanensen.

Geir Pollestad er Senterpartiets førstekandidat i Rogaland. Eidesen har tredjeplassen på listen.

Rasmus Gautsen Hagland

Og hvem var så denne grunnleggeren av Hagland Gruppen om det ikke var en mann med Aanensen som etternavn, slik dagens eiere heter Aanensen? Det var selvsagt Rasmus Gautsen Hagland. Han etablerte selskapet i 1872 etter å ha forlatt slektsgården på Hagland nord for byen allerede i 1854. Siden overtok han likevel gården, formodentlig med utgangspunkt i å ha gjort gode penger både innenfor skipsmegling og rederivirksomhet, men måtte selge den i 1884.

Hvorfor?

1884 var et katastrofeår for skipsfarten i Haugesund med store tap knyttet til en orkan som slo ut deler av flåten i Eyjafördur nord på Island. R. G. Hagland mistet blant annet briggen «Norden». Han fortsatte imidlertid lenge i skipsfartens tjeneste, og det var først ved hans død i 1927 at Aanensen-familien overtok selskapet etter at Arne W. Aanensen var begynt der som skipsmegler i 1911. Rasmus Gautsen Hagland var selv uten arvinger.

Arveavgift og formueskatt

Dette som en kuriositet, men likevel. Knut W. Aanensen poengterte overfor de to stortingskandidatene fra Senterpartiet at så vel jordbruk som skipsfart handler om å overlevere til neste generasjon mer enn hva man selv tok til forvaltning.

– Gjeninnføring av arveavgift og økning av formueskatten er et problem. Hva angår sistnevnte tappes vi for investeringsmuligheter blant annet i det grønne skiftet når vi må ta ut midler fra bedriften for å gjøre opp privat formueskatt, slo Aanensen fast.

Geir Pollestad leder i dag næringskomiteen på Stortinget. Han var klar på at verken Senterpartiet eller Arbeiderpartiet vil gjeninnføre arveavgiften.

– Hva angår formueskatten vil vi øke bunnfradraget og redusere formue-grunnlaget for driftsmidler, sa Pollestad.

Han understreket Senterpartiets ønske om å verne om norsk eierskap.

– Husk på at mesteparten av Norge eies av senterpartister, i alle fall i areal, smilte Geir Pollestad.

Og så tilbake til gården på Hagland. Farfaren til Tor Inge Eidesen kjøpte gården i 1938. Da kom han fra sjøen hvor han hadde seilt som kaptein for Skogland-rederiet.

(Tekst og foto SMe)