Fremgang i Solstad Offshore

I tredjekvartalsrapporten til Solstad Offshore finnes en rekke lyspunkter.

Geitungen Innseiling Skudeneshavn Hjalmar Johnssen
I kantinen hos Solstad Offshore henger dette maleriet utført av Hjalmar Johnssen. Det viser skarpt seilas gjennom skjærgården utenfor Skudeneshavn inn til smulere farvann.
 • Inntektene beløper seg til 1,5 milliard kroner mot 1,3 milliarder i samme kvartal i fjor.
 • EBITDA beløper seg til 500 millioner kroner mot 395 millioner i samme kvartal i fjor.
 • Driftsresultatet er positivt med 152 millioner kroner mot et negativt driftsresultat i samme kvartal i fjor på 823 millioner.
 • I løpet kvartalet har ordreboken lagt på seg med 2 milliarder kroner, og etter kvartalsslutt er ytterligere 550 millioner kommet til.
 • Av en kjerneflåte på 90 skip var 81 skip i operasjon i tredjekvartal med en utnyttelsesgrad på 89 prosent.
 • Sammen med Aker Solutions og DeepOcean ble Windstaller Alliance lansert like etter kvartalsslutt.
 • Av skip som ikke regnes å ha strategisk betydning, er 24 solgt i løpet av 2021. 12 skip ligger fortsatt for salg.
 • Økt anbudsaktivitet i markedet både vedrørende olje og gass og vedrørende havvind.

Ordreboken til Solstad Offshore strekker seg frem til 2026 med en hovedtyngde på arbeid som skal gjøres i 2022 da ordreboken beløper seg til 2,5 milliarder kroner.

Ved utgangen av tredje kvartal 2021 var samlet ordrebok på 5 milliarder kroner.

 • 38 prosent av denne skriver seg fra konstruksjonsskip innenfor olje og gass.
 • 9 prosent skriver seg fra konstruksjonsskip innenfor fornybart.
 • 31 prosent skriver seg fra flåten av forsyningsskip, mens ankerhåndteringsskipene har avklart arbeid i vente tilsvarende 22 prosent av rederiets samlede ordrebok.

(Tekst og foto SMe)