Gamle redervillaer i Haugesund

Huset John K. og Aslaug Haaland, født Stolt-Nielsen, fikk tegnet i 1916 og ferdigstilt i 1918, er i nybarokk stil og symboliserer makt der det ligger på et høydedrag øst for Salhusveien.

P  A  Munchs Gate 10

Nybarokk stil

Det mest klassiske uttrykket for barokken innenfor arkitekturen er kanskje Versailles utenfor Paris. Her handler det om å fremvise makt uten at man lenger har behov for å gjøre det i form av en festning eller borg. Krigskunsten hadde utviklet seg fra middelalderen til 1600-tallet.

Barokk arkitektur har gjerne et tydelig artikulert midtparti med fløyer som er føyet til. I nybarokk byggestil er hovedinngangsdøren plassert midt på husets fasade, gjerne med en trapp som leder opp til inngangsdøren. I vårt tilfelle, i P. A. Munchs gate 10, er det en «hovedinngang» fra hagen, men det gjør ingen forskjell i forhold til det barokke uttrykket. Maktens brynde uttrykkes også ved at huset «troner» på et høydedrag.

Arkitekten bak er Ole Landmark.

Botholf Stolt-Nielsen

Aslaug var datter av storrederen oppunder og under første verdenskrig, Botholf Stolt-Nielsen. Det var sannsynligvis ved hjelp av ham at det unge ekteparet John K. og Aslaug Haaland fikk anledning til å erverve en mellom 13 og 14 mål stor tomt i dette området. Noen få år senere bygget tvillingbroren til John K., Christian Haaland, sin villa «nedenfor» brorens og svigerinnens. Det skulle imidlertid gå bedre med Christians rederforretninger enn med tvillingbrorens.

John K. Haaland

Også innenfor rederivirksomheten sin, ble John K. Haaland hjulpet i gang av svigerfar Botholf Stolt-Nielsen. Det skjedde i 1915, men John K. Haaland kontrollerte kun en mindre aksjepost på egen hånd. Foruten svigerfaren, var flere investorer med. Dessuten deltok John K. Haaland i et konsortium som spekulerte i skipsbyggingskontrakter. Innenfor et nettverk hvor «alle var avhengig av hverandre» raknet det for mange når det internasjonale fraktmarkedet kollapset høsten 1920. John K. Haalands rederi fra 1915 ble oppløst i 1926 og flåten solgt til H. M. Wrangell, men da hadde allerede John K. etablert et langt mer smålåtent rederi gjennom aksjeselskapet DS AS Karmøy.

John K. Haaland døde kun 42 år gammel i 1934.

Erik H. Kongshavn og John Kongshavn

Erik H. Kongshavn var nevø av John K. og Aslaug Haaland. De to hadde ikke barn, og derfor arvet Erik H. Kongshavn villaen etter de to da Aslaug Haaland døde i 1962. Han flyttet inn med familien sin dette året.

I dag bor Erik H. Kongshavn i et tilstøtende mindre hus på eiendommen. Dette ble først brukt som stall og deretter som kontor for John K. Haaland. Hovedhuset eies nå av John og Jill Kongshavn.

Aksjebrev John K  Haaland
Aksjebrev fra første verdenskrig i John K. Haalands Rederi. Aksjebrevet henger i biblioteket til Haugesund Rederiforening.

(Tekst og foto SMe. Kilder: Samtale med John Kongshavn. «Skipsfartsbyen. Haugesunds skipsfartshistorie 1850 – 2000», Morten Hammerborg.)