Gamle redervillaer i Haugesund

Grønhauggata 11 er ingen redervilla, men overrettssakfører Gabriel Faye var like fullt sekretær for Haugesund Rederiforening i samfulle 35 år.

Gabriel Faye 4

Sekretæren

Gabriel Faye var født i Høland i Akershus i 1871 og tok juridisk embetseksamen i 1895. Grunnen til at han slo seg ned i Haugesund, var ekteskapet med Amalie Hauge, datteren til skipsbygger John Hauge. På den konstituerende generalforsamlingen i Haugesund Rederiforening den 12. februar 1910 ble Gabriel Faye valgt til foreningens sekretær med en godtgjørelse av 200 kroner årlig hvilket tilsvarer om lag 12.000 kroner i dag. Han ble gjenvalgt år om annet helt frem til 1945 da han fylte 74 år, kun med et lite avbrekk da Harald Lothe tjente som sekretær.

Politikeren

Sekretærgodtgjørelsen på 200 kroner var neppe tilstrekkelig til at han og Amalie kunne bygge seg en praktvilla i 1917. Da talte nok Fayes juridiske praksis langt mer. Det skal ellers sies om ham at han var en svært aktiv deltaker i byens utvikling. Som for mange av sine venner innenfor rederstanden, var Fayes parti Frisinnede Venstre, senere Høyre. Han var i flere perioder med i bystyret og formannskapet. I 1923 og 1924 var han ordfører, og i 1919 til 1921 var han vararepresentant til Stortinget for skipsreder Botholf Stolt-Nielsen. Den gang var det direkte flertallsvalg i enmannskretser.

Almenning ned mot sundet

Et særtrekk ved Grønhauggata 11 er beliggenheten oppe på den gamle gården Grønhaug med panoramautsikt ned mot byens arnested rundt Siri-huset hvor «alle kjøpmenns og rederes mor», Siri Christiansen, i mange år huserte. Dette er en av få allmenninger i Haugesund som fortsatt langt på vei står åpne.

Arkitekt Ola Halseide

Arkitekten bak Grønhauggata er Ola Halseide. Samme året som Gabriel Faye ble valgt til sekretær i Haugesund Rederiforening, fikk Halseide arbeid på Einar Hallelands arkitektkontor. Ved slutten av første verdenskrig etablerte han seg med egen praksis etter at det under krigen hadde vært en byggeboom i Haugesund. Hans stil fra den perioden kan sies å være romantisk i et spenn mellom jugend og klassismen.

Grønhauggata 11 har hatt andre eiere etter Amalie og Gabriel Faye, herunder Magda og Olle Eriksen. Sistnevnte var ordfører i Haugesund i flere perioder mellom 1970 og 1983. I dag står huset for salg.

Gabriel Faye 3

(Tekst og foto SMe. Kilder: Haugesund Rederiforenings forhandlingsprotokoller 1910 til 1956, Haugesunds Dagblad 01.09.1947, «Haugesunds kommunale administrasjon i 75 år», Trygve Kongshavn, «Tilbakeblikk», Knut Morland, «Byggeskikk og arkitektur i Nord-Rogaland, Hauglandmuseet og salgsprospekt Meglerhuset Rele.)