Generasjonsskifte hos A. Olufsen Ship & Offshore

Marthe Olufsen overtar etter faren i familiebedriften. – Jeg har store sko å fylle, smiler hun.

Marthe Og Arne Olufsen
Marthe Olufsen sammen med sin far, Arne Olufsen.

Marthe Olufsen har rett i dette. Arne Olufsen er blitt 77 år. Gjennom en lang yrkeskarriere er han blitt en institusjon i den maritime klyngen på Haugalandet.

– Men far har ikke tenkt å gi seg helt. For det første vil han gi meg god støtte i rollen min som daglig leder, og for det andre vil han nå konsentrere seg mer om innovasjon, føyer hun til.

Selv har Marthe Olufsen blitt 41 år.

– Et riktig tidspunkt å overta?

– Ja, det tro jeg nok. Det går greit forretningsmessig hos oss i disse dager, og hva angår meg selv personlig, føler jeg å ha fått god erfaring gjennom å utvikle og lede Haugesund Ship & Offshore som har kommet opp i 400 arbeidstakere. Dette er ellers en rolle jeg vil fortsette i, men vil nå gå aktivt inn i arbeidet med å fornye A. Olufsen Ship & Offshore.

– Du sier «fornye». Det er vel litt som en programerklæring?

– Gjerne det. Hva jeg tenker på er at A. Olufsen Ship & Offshore kan bli enda bedre til å ta det grønne skiftet, og vi kan bli bedre på digitalisering. Et lite generasjonsskifte bare dette, svarer Marthe Olufsen.

Hun legger ikke skjul på at det blir mye nytt å sette seg inn i og mye nytt å lære.

– Men foruten far, har vi også styreleder Bjørn Tollefsen med på laget. Også han blir en god støtte, sier Marthe Olufsen.

Om A. Olufsen Ship & Offshore

A. Olufsen ble stiftet i 1977. Bedriften spesialiserte seg i skipsreparasjoner offshore og på land. Etterhvert skulle aktiviteten ekspandere som følge av økt aktivitet i offshore-industrien. I dag er virksomheten først og fremst offshorerelatert, med fokus på design og produksjon av skreddersydde konstruksjoner for subsea- og offshoremarkedene. Bedriften har også et erfarent team for operasjoner i utlandet når det gjelder stålkonstruksjoner, mekanisk arbeid og rørarbeid.

A. Olufsen Ship & Offshore er lokalisert med en egen kai på Killingøy i Haugesund.

Haugesund Ship & Offshore er et søsterselskap av A. Olufsen Ship & Offshore.

(Tekst og foto SMe)