​GIEK/Eksportkreditt ut til brukerne

Det går en debatt om hvor et sammenslått GIEK/Eksportkreditt skal lokaliseres. Haugesund er et alternativ.

Smedasundet
Smedasundet i Haugesund.

Etter at Stig Remøy skrev en kronikk hvor han tok til orde for en desentralisering fra Oslo til de områdene av landet som er storbrukere av GIEK og Eksportkreditt sine tjenester, har Fremskrittspartiet sin stortingsgruppe tatt til orde for et hovedkontor i Ålesund med et avdelingskontor i Bergen.

– Det har vært snakk om en lokalisering i Groruddalen for å styrke bydelsutviklingen i Oslo. Så mye skal være sagt, at Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland ikke synes dette høres ut som et besnærende forslag. Brukerne av GIEK og Eksportkreditt holder ikke til i Groruddalen. Flesteparten holder til på Vestlandet. Det er flere aktuelle lokaliseringssteder i vår landsdel, slår daglig leder Sverre Meling jr. fast.

I et styremøte i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland den 8. februar blir saken tatt opp til behandling.

– Men jeg kan si såpass allerede nå, at dersom et sammenslått GIEK/Eksportkreditt skal organiseres med avdelingskontorer, er Haugesund en åpenbar kandidat til å gi godt vertskap for et slikt kontor. Det er få steder i Norge som kan skilte med et så komplett maritimt miljø, som Haugesund, Haugalandet og Sunnhordland, sier Meling.