Gir 200.000 kroner til Skoleskipet Gann

Stiftelsen Sjømenns Aldershjem har innvilget Skoleskipet Gann 200.000 kroner i støtte til ny kran etter søknad fra skolen.

Jan Lothe
Jan Lothe er styreleder i Stiftelsen Sjømenns Aldershjem

– Hovedformålet med kranen er å kunne heise på plass egen gangvei når vi ligger ved ulike havner. Det er dyrt å leie gangveier av havner, og vi kan dermed gjøre det selv, heter det blant annet i søknaden fra Skoleskipet Gann.

Kranen skal også brukes i undervisningen av elevene.

Samlet er prosjektet med ny kran kalkulert til 700.000 kroner. Gann søkte Stiftelsen Sjømenns Aldershjem om 100.000 kroner, men styret i stiftelsen fant altså formålet så godt at det ble bevilget det doble av omsøkt beløp.

(Tekst og foto SMe)