Gladnyhet for maritim avdeling ved Fagskolen

I forbindelse med at regjeringen har delt ut 54,5 millioner til fagskoler i alle fylker, er Fagskolen Rogaland, maritim avdeling i Haugesund, blant vinnerne.

Jan Tore Tønnesen Nilsen
Jan Tore Tønnesen Nilsen

Avdelingsleder Jan Tore Tønnesen Nilsen er svært godt fornøyd.

Midlene deles ut gjennom Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) på vegne av Kunnskapsdepartementet som et ledd i regjeringens satsing på høyere yrkesfaglig utdanning, og en oppfølging av Meld. St. 9 (2016–2017) «Fagfolk for fremtiden».

- Vi har fått innvilget søknaden vår til ny maskinromsimulator. Tildelingen gjør det mulig å tilby studenter et unikt og topp moderne simuleringsmiljø, og den gir lærerne og læringsmiljøet et løft. De eksisterende navigasjonssimulatorene får også økt verdi da de kan kobles opp mot maskinromsimulatoren i et helhetlig virtuelt operasjonsmiljø, forteller Tønnesen Nilsen.

Totalkostnaden er på kr. 3 952 980,- hvor Diku nå bidrar med kr. 1 727 700, mens Fagskolen Rogaland bidrar med kr. 2 225 280,- i prosjektet.

(Tekst SMe. Foto privat)