Gode fremtidsutsikter i bøyelast

Når det nå arbeides med ny kontrakt til Bodil Knutsen, skulle mulighetene være gode. Utviklingen i tilbudet av bøyelastere og etterspørsel går i reders favør.

Bodil Knutsen 2
Bodil Knutsen

Knutsen NYK Offshore Tankers sin Wall Street noterte bøyelastvirksomhet, KNOT Offshore Partners LP (KNOP), har lagt frem sin førstekvartalsrapport.

Bodil Knutsen er en av 17 bøyelastere i KNOP. Kontrakten skipet har hatt med Equinor opphørte den 22. februar i år da skipet gikk inn i planlagt dokking, og rederiet leter nå etter ny befraktning. Da Bodil Knutsen dokket ble det også installert nytt ballastrensesystem, og i neste halvår planlegges det installasjon av et VOC-system for å nær eliminere utslipp av oljedamp.

– Dette vil dessuten øke fartøyets attraktivitet, skriver KNOP.

I presentasjonen av kvartalsrapporten viser KNOP til at produksjonen fra oljefelt i Norge og i Brasil hvor det er bøyelastere som tar oljen til land, forventes å øke med 40 prosent frem til 2030. Produksjonen fra eksisterende felt går ned, men dette kompenseres av forventet økning i fra nye felt, særlig i Brasil. Brasil er blitt Knutsen NYK sitt viktigste marked innenfor bøyelast.

I det globale bøyelastmarkedet forventes behovet å være 85 bøyelastere i 2030, mens tilbudet av tonnasje med dagens skrapingspolitikk etter 20 år vil være under 60 skip. Dette kan bare kompenseres med nybygging. Samtidig er bøyelastmarkedet kapitalintensivt og høyt spesialisert slik at bygging på spekulasjon, altså ikke mot kontrakt, er sjeldent.

KNOP omsatte for 71,5 millioner USD i første kvartal 2021. EBIDTA landet på 51,3 millioner USD. Nettoresultatet på 28,1 millioner USD. Aksjekursen har siste 52 uker beveget seg i intervallet mellom 11,3 USD og 19,9 USD. I skrivende stund er noteringen på 18,79 USD.

KNOPs flåte av bøyelastere opereres fra Haugesund.

(Tekst SMe. Foto Knutsen Group)