Gradvis forbedring i offshore

Solstad Offshore predikerer en gradvis forbedring både innenfor olje og gass og havvind offshore, men går fortsatt med underskudd.

Normand Mermaid

Underskuddet etter skatt var i andre kvartal ifølge siste kvartalsrapport på 270 millioner kroner mot 805 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Driftsresultatet forbedret seg med en minus på 64 millioner kroner i andre kvartal 2021 mot minus 996 millioner kroner i andre kvartal 2020.

Solstad Offshore skriver at rederiet har gjort flere nye kontrakter, og da kontrakter til bedre betingelser enn tidligere. I løpet av siste kvartal har den operative flåten økt fra 75 til 80 seilende fartøy.

– Alle reaktiveringer av skip er gjort basert på nye kontrakter, skriver styret i kvartalsrapporten.

Solstad Offshore har satt 37 av sine eldre skip for salg. Disse defineres uten strategisk interesse for rederiet. Så langt er 12 skip solgt.

(Tekst og foto SMe)