Haakonsen Marine har god styrefart inn i 2021

Torsdag 12. mars 2020 ble nye eiere i Haakonsen Marine AS interjuvet av Maritimt Forum. De uttalte at ambisjonen var å ta selskapet til gamle høyder.

Rune Midtun Og Sveinung Haugvaldstad
Rune Midtun og Sveinung Haugvaldstad

De to første månedene av året hadde begynt med veldig god aktivitet og lovde bra for veien videre, men rett etter interjuvet hadde regjeringen pressekonferanse, og landet ble stengt ned …

2020 ble en større utfordring enn hva en hadde forutsett, men Haakonsen Marine benyttet tiden godt. Det ble arbeidet aktivt ut mot mulige kunder, og samtidig ble det gjort forberedelser for ISO sertifisering. Bedriften overlevde første del av COVID-19 pandemien med å utføre en del inspeksjoner, konsulentarbeid og survey oppdrag.

Sommeren 2020 begynte det å bli veldig travelt, og bedriften har hatt stor aktivitet siden.

– Vi er blant annet med på et stort prosjekt for oppgradering av betongkulverten som beskytter rørledningen fra Nordsjøen som kommer i land på Kalstø. Det er Vassbakk & Stol som har hovedentreprisen, men vi har levert og installert forankringssystemet, sier daglig leder Sveinung Haugvaldstad.

Han har blant annet med seg Rune Midtun på eiersiden i Haakonsen Marine, et tradisjonsrikt selskap opprinnelig etablert som Eidesvik Anchor & Contracting tilbake i 1996, men så overtatt i 2001 av Kaare Haakonsen og deretter av nye eiere i 2018/19.

Rune Midtun er operasjonsleder for Haakonsen Marine sitt engasjement i Kalstø-prosjektet.

– I tillegg til å levere og installere forankringssystemet har vi også jobben med å levere det marine personellet til operasjonene, 16 personer på skift. Prosjektet er viktig for oss og antas å ferdigstilles i april/mai 2021, forteller Midtun.

– Parallelt med denne aktiviteten har vi dessuten også fått på plass nytt ISO-sertifikat, signert avtale om 12 rigg-flytt i Adriaterhavet og er i ferd med å etablere oss i Ghana i Vest Afrika, legger Haugvaldstad til.

På vegne av selskapet sitt, og til tross for den pågående pandemien, opprettholder de to ambisjonen om å vokse.

- Vi ser et økende marked innen inspeksjoner og diverse surveyer og er her tilført flere oppdrag for både CMID og OVID. Så ser vi frem til hele verden som arbeidsområde når den tid kommer, smiler de to.

(Tekst og foto SMe)